Menu

Communicatie en participatie

Procescommunicatie
Bij een gebiedsontwikkeling, een nieuwbouwproject of de herstructurering van een woonwijk is het belangrijk om omwonenden en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium te informeren en erbij te betrekken. Daardoor ontstaat draagvlak en is de kans op weerstand een stuk kleiner. Maar, wie zijn die belanghebbenden, wat zijn hun belangen en hoe benader je ze? Een krachtenveldanalyse kan uitkomst bieden en een basis vormen voor een effectieve communicatiestrategie.

Interne communicatie
'Intern gaat voor extern' is een gevleugelde uitspraak in communicatieland. Uw medewerkers moeten als eerste op de hoogte zijn van nieuwe plannen en ontwikkelingen. Soms moet je ze informeren, vaak is het verstandig om ze mee te laten denken en in andere gevallen zelfs om ze mee te laten beslissen. Maar kun je alle medewerkers wel over één kam scheren of hebben ze misschien verschillende belangen? Moet je alle medewerkers op hetzelfde moment benaderen en met dezelfde middelen? Goede interne communicatie geeft antwoord op deze vragen.

Crisiscommunicatie
Helaas gebeuren er wel eens dingen waarop u geen vat hebt, maar die wel een grote invloed hebben op uw organisatie. Wat te denken van een brand in een van uw panden, een bedrijfsongeval waarbij medewerkers of klanten om het leven komen of een fraudezaak waarbij een van uw werknemers betrokken is. In zo'n sitautie kunt u door middel van goede communicatie de schade voor uw organisatie beperken. Hebt u wel eens nagedacht over welke crises uw organisatie kunnen treffen, wat dan de gevolgen zijn en welke stappen u moet nemen om imagoschade te beperken?

Corporate communicatie
Van tevoren vaststellen hoe u als organisatie gezien wilt worden, welke doelgroepen u kunt onderscheiden en welke strategie u gaat volgen om het gewenste beeld bij die groepen tot stand te brengen, geeft houvast en leidt tot een goede reputatie. Een duidelijke positionering en het beeld van een betrouwbare organisatie, versterken uw positie. Hoe u dat het beste doet? Daarbij kan ik u helpen.

Participatie
Zowel bij de ontwikkeling van ruimtelijke processen, de dienstverlening en het beleid van bijvoorbeeld woningcorproaties, welzijnsorganisaties en gemeenten, is het betrekken van bewoners van onmiskenbaar belang. Alleen op die manier vindt er aansluiting plaats bij de wensen en behoeften van degenen voor wie het bedoeld is. De kwaliteit van het eindresultaat wordt beter en processen verlopen soepeler.