Menu

Leidingevende geeft maar 1% leiding

Een tijd terug had ik een gesprek met een medewerker van een organisatie die midden in een reorganisatieproces verkeerde. Gedwongen ontslagen waren onvermijdelijk. En hoewel nog niet duidelijk was wie mocht blijven, was op basis van het sociaal plan en de zogenaamde krimpfuncties wel duidelijk in welke hoeken de klappen vielen. Ook op de afdeling van de betreffende medewerker moesten mensen het veld ruimen. “Met alle respect, maar als ik zie wat ons afdelingshoofd daadwerkelijk toevoegt, dan vind ik dat hij eigenlijk het beste gemist kan worden. Wij doen het werk, hij vergadert, tekent bonnetjes en maakt rapporten. Wij zien hem weinig”, aldus de medewerker.


Zonder afbreuk te doen aan het belang van vergaderen, bonnetjes tekenen en rapporten maken, moeten afdelingshoofden en managers zich wel eens afvragen wat hun toegevoegde waarde als leidinggevende is. Juist in deze tijd waarin informatie voor iedereen toegankelijk is, waarin medewerkers steeds beter zijn opgeleid en waarin organisaties steeds platter worden, is de leidinggevende rol van afdelingshoofden en managers van steeds minder betekenis.

Medewerkers staan er 99% van hun tijd alleen voor
Die geringe betekenis komt ook tot uiting in de tijd dat zij daadwerkelijk leidinggeven. Met een werkoverleg van gemiddeld 2 uur in de twee weken en 4 uren voor bilateraal overleg, komt de tijd die direct aan leidinggeven wordt besteed, uit op gemiddeld 3 uur per week. In het geval van eerdergenoemd voorbeeld ging het om een afdeling van 9 mensen. Als we uitgaan van 48 werkweken van 36 uur per jaar, dan werken de medewerkers van deze afdeling samen 15.552 uren per jaar. Daarbij krijgen zij 144 uur directe begeleiding, oftewel 0,9% van hun tijd. Anders gezegd: 99% van hun tijd staan ze er alleen voor.

Andere rol leidinggevenden
Met deze constatering pleit ik niet voor het rücksichtlos reduceren van het aantal leidinggevenden. Maar het beeld dat veel medewerkers van hun leidinggevenden hebben, het percentage ‘leidinggevende uren’ en de veranderende werkomgeving vragen wel om een heroriëntatie op de rol van leidinggevenden. Dat moet vooral een voorwaardenscheppende rol zijn. Leidinggevenden moeten het mogelijk maken dat medewerkers zelfstandig en met plezier zoveel mogelijk bijdragen aan de tevredenheid van klanten. Zij moeten coördineren, het klanten- en organisatiebelang bewaken en werken aan de medewerkerstevredenheid.

Interesse in mensen
Dat is meer dan alleen vergaderen, bonnetjes tekenen en rapporten maken. Dat is weten wat medewerkers daadwerkelijk bezighoudt, wat hun ambities zijn en waar zij belemmeringen ervaren. Leidinggeven is interesse in mensen en het aangaan van een permanente dialoog. Dat vraagt meer dan 1% van de werktijd. Juist nu veel organisaties de blik in hoofdzaak naar binnen richten, is aandacht voor deze gedragscomponent zeker de moeite waard.

Laatst aangepast opwoensdag, 22 oktober 2014 15:04

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?