Menu

Reputatiemanagement

Zoals de naam van een bekende direct beelden en associaties oproept, zo is dat ook het geval bij namen van bedrijven en organisaties. Investeren in de reputatie van uw bedrijf of organisatie is een kwestie van de lange adem en levert op termijn zeker rendement op. Juist in deze tijd waarin volledige branches en sectoren onder het vergrootglas van de publieke opinie liggen, is het belangrijk om te bouwen aan een sterk merk. Een reputatie die voldoende positieve associaties oproept om een negatieve beeldvorming over de sector te kunnen weerstaan.

Als gevolg van incidenten bij enkele woningcorporaties is het imago van de hele sector onder druk komen te staan. Discutabele financiële producten, hoge bonussen en onbehoorlijk bestuur hebben geleid tot wantrouwen tegenover de hele financiële wereld. Frauduleuze praktijken in de vastgoedsector maakten iedere vastgoedontwikkelaar tot een verdachte. En de Ehec-bacterie wierp een smet op de hele Nederlandse tuinbouw.

Kracht van de omgeving
Bedrijven en organisaties opereren steeds minder autonoom en worden in toenemende mate afhankelijk van wat er in hun omgeving gebeurt. Klanten en stakeholders volgen organisaties steeds kritischer. Dankzij sociale media hebben zij bovendien een middel in handen om snel en massaal een oordeel te vellen.
Als gevolg van een ‘grenzeloze’ wereld en een groeiende complexiteit van keuzeprocessen kiezen (potentiële) klanten, werknemers, leveranciers en financiers in toenemende mate op basis van de reputatie van een organisatie.
Een goede reputatie maakt het gemakkelijker om geschikte medewerkers te vinden, verruimt de financieringsmogelijkheden en leidt tot betere commerciële en bedrijfseconomische resultaten. Kortom, redenen genoeg om te investeren in de reputatie van uw organisatie.

Sterk merk werkt
Een sterk merk zorgt voor autonoom onderscheidingsvermogen. Met een goede reputatie kan een organisatie zich beschermen tegen reputatiemanagementimagoschade van de sector. Dat bewijst onder andere de crisis in de financiële wereld.
Ondanks het grote wantrouwen waarmee alle banken werden bejegend, hielden Triodos Bank en ASN stand in de storm van kritiek. Door nog uitdrukkelijker hun kernwaarden uit te dragen, boekten zij zelfs concrete commerciële successen.

Ingrediënten reputatie
Het opbouwen van een goede reputatie is in wezen heel simpel.
Doe de goede dingen, doe die dingen goed en laat het iedereen weten.
Helaas is het in de praktijk niet zo simpel. Wat de een goed vindt, vindt de ander onvoldoende. De ene partij hecht veel waarde aan goede financiële resultaten, terwijl de andere goed werkgeverschap belangrijk vindt. Sommige stakeholders vinden het belangrijk om mee te denken, terwijl andere groepen tevreden zijn als ze zo nu en dan geïnformeerd worden. Het belang van de verschillende reputatieaspecten hangt bovendien samen met de aard van de branche.
Afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar reputaties van bedrijven. De resultaten geven een goed beeld van de aspecten die door klanten en stakeholders belangrijk worden gevonden bij de beoordeling van een bedrijf. Deze aspecten zijn:

Servicegerichtheid
- Prettige samenwerkingspartner
- Focus langetermijnrelatie
- Kennis van zaken
- Aanspreekbaar bij problemen
- Goede prijs/kwaliteitverhouding

Bedrijfsmatig handelen
- Efficiënt
- Sterk in procesmanagement
- Daadkrachtig
- Kostenbewust

Innovatief
- Spraakmakende projecten
- Uitdagingen aangaan
- Grensverleggende visie op de toekomst

Goed werkgeverschap
- Uitstekende loopbaanmogelijkheden
- Goed voor haar werknemers
- Goed bedrijf om voor te werken

Maatschappelijk verantwoord
- Integer
- Maatschappelijk betrokken
- Betrouwbaar
- Afspraak is afspraak

Transparantie
- Open
- Toegankelijk
- Tijdig adequate informatie
- Bouwt aan relatie

Financiële prestaties
- Financieel solide
- Presteert beter dan haar concurrenten
- Vooruitzichten op continuïteit/groei

Stappen reputatiemanagement
Alle genoemde aspecten zijn belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Maar voor het opbouwen van een gewenste reputatie moet u keuzes maken. Kiezen voor die aspecten, die dienen als dragers van je belofte aan de wereld. Aspecten die laten zien waarvoor je als organisatie daadwerkelijk gaat.
Het maken van keuzes en je daarnaar gedragen is één. De buitenwereld daarvan op de hoogte brengen en de consequenties ervan met die buitenwereld bespreekbaar maken, is de volgende stap. Dat vraagt om transparantie, toegankelijkheid en een kwetsbare opstelling. Door een permanente dialoog met uw klanten en stakeholders over uw belofte aan de wereld en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering ontstaat duidelijkheid, begrip en vertrouwen en creëert u de gewenste reputatie.

Puntsgewijs
1. Stel huidige en gewenste identiteit vast;
2. Kweek urgentie bij de beslissers (RvB of directie) door het huidige imago vast te stellen, kan onder andere met behulp van interviews met stakeholders;
3. Bepaal het gewenste imago;
4. Definieer de reputatieaanjagers / imagodragers die de rode draad vormen voor de communicatie, op weg naar het gewenste imago;
5. Definieer de prestaties en stel meetbare activiteiten vast waarmee prestatie-ambities waargemaakt kunnen worden;
6. Kies combinaties van imagodragers en stakeholders;
7. Kies communicatiemomenten, communicatiemiddelen en communiceer over reputatieaanjagers;
8. Zorg voor continuïteit in de communicatie.

Laatst aangepast opdonderdag, 04 december 2014 10:43

Gerelateerde items (op tag)

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?