Menu

Maatschappelijke ondernemingen in verandering

Communicatie: van strakke regie naar procesondersteuning
Was het enkele jaren geleden nog ‘schokkend nieuws’ als een maatschappelijke organisaties een reorganisatie doorvoerde, tegenwoordig behoren organisatieveranderingen bijna tot de orde van de dag. Ga je niet uit eigen beweging over tot aanpassingen, dan zal de omgeving je uiteindelijk dwingen om te reorganiseren en de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. Een reorganisatie omdat het moet of vanuit een visie Voor de communicatie betekent dat: strakke regie of procesondersteunend.

Organisatievernieuwing biedt perspectief
Organisatieveranderingen worden nog te vaak gezien als een negatief en bedreigend bedrijfsproces. Niets is minder waar. Met uitzondering van organisatieveranderingen als gevolg van een crisis, zijn vernieuwingen een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de organisatie. Over het algemeen geldt bovendien dat organisatieontwikkelingen nieuwe perspectieven en kansen bieden, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers. In de praktijk kunnen we 3 vormen van organisatievernieuwing onderscheiden.

Curatieve organisatievernieuwing
Is er sprake van fraude, diefstal of een andere calamiteit, dan kan er een situatie ontstaan waarin de continuïteit van de organisatie of een onderdeel daarvan direct in gevaar komt. De oorzaak is aantoonbaar en manifesteert zich vaak plotseling. In dat geval is er sprake van een crisissituatie. De veranderingen die moeten plaatsvinden om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden, hebben vaak betrekking op de organisatiestructuuur en  duiden we aan als een curatieve vernieuwing. Deze moet snel, is sterk reactief en de ruimte voor invloed van medewerkers en klanten/stakeholders is beperkt. De communicatie richt zich in hoofdzaak op het herstellen van vertrouwen, zowel intern als extern.

Preventieve organisatievernieuwing
Aan een preventieve organisatievernieuwing liggen meestal aantoonbare veranderingen in de omgeving van de organisatie ten grondslag. Een maatschappelijke ondernemingen in veranderingwetswijziging, een krimpende markt of nieuwe concurrenten. De noodzaak voor de verandering kun je zien aankomen en er is voldoende tijd om daarop in te spelen.
De oorzaak van de vernieuwing bepaalt wààr ingrepen nodig zijn en wàt er moet gebeuren, de wijze waaròp het resultaat moet worden behaald ligt niet vast. De veranderingen hebben doorgaans betrekking op zowel de organisagtiestructuur als de organisatiecultuur.
Bij een preventieve organisatievernieuwing is het doel van de communicatie met name het creëren van draagvlak. Dat vraagt niet alleen om een goede informatievoorziening, maar zeker ook om participatie van medewerkers. De ruimte voor participatie ligt in de vraag hoe de vernieuwing vorm moet krijgen.
Door medewerkers mee te laten beslissen over de wijze waarop de nieuwe situatie tot stand komt, ontstaat draagvlak en zien mensen vanzelf kansen. Overleg en goede onderlinge relaties tussen medewerkers zijn in dit geval van groot belang.

Optimalisatievernieuwing
Tot slot is er de voortdurende noodzaak voor een organisatie om zich aan te passen aan de wensen van klanten en stakeholders om en omrpocessen te optimaliseren.
Medewerkers moeten worden ingezet op die plekken in de organisatie waar ze op dat moment het meeste rendement opleveren. De ene keer is dat in de lijnorganisatie, het andere moment in een project. Deze voortdurende drang naar optimalisatie leidt tot een permanente organisatieverandering. Een verandering die vraagt om flexibiliteit en waarbij het accent ligt op de organisatiecultuur.
Optimalisatievernieuwingen vinden permanent plaats, versterken de organisatie en bieden kansen voor medewerkers. De communicatie richt zich ondermeer op het creëren van de juiste mindset en het tot stand brengen van interactie.

Kenmerken en aanpak communicatie
Ieder type organisatievernieuwing vraagt om zijn eigen aanpak en heeft zijn specifieke communicatiekenmerken.

  Type organisatievernieuwing
                                                   Curatief                        Preventief                                 Optimalisatie            
                          
Communicatiestrategie Overtuigingsstrategie Relationele strategie              Interactieve strategie
       
Communicatie doelstellingen

- Informatieoverdracht
- Herstellen vertrouwen

 

- Onderhandeling
- Handhaven vertrouwen

 

- Betekenisgeving
- Vergroten vertrouwen

Communicatie kenmerken - Transmissie
- Instrumentele acties
- Formeel
- Eenzijdige verbinding
- Uniform en eenduidig
- Zender actief
- Kiezen van effectieve boodschap en media
- Interactie
- Gecoördineerde acties
- Formeel en informeel
- Uitwisselingen
- Pluriform en meerduidig
- Zender en ontvanger actief
- Inrichten van onderhandelingsproces
- persoonlijk met massamediale ondersteuning
- Interactie
- experimenten
- Interpretatief
- Iteratieve verbindingen
- Plurivorm en ambigu
- spelers samen actief en communicatief
- Voortdurende dialoog en betekenisgeving
- Overwegend persoonlijk
Concrete communicatie-acties  - Inzicht verschaffen in wat er mis is gegaan;
- Inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn;
- Aanbieden van excuses voor foutief eigen handelen;
- Informeren over maatregelen die schade beperken en compenseren;
-Informeren over maatregelen die genomen zijn om herhaling te voorkomen.
 - Inzicht verschaffen in de noodzaak van de vernieuwing;
- Inzicht verschaffen in wat er verandert;
- Inzicht verschaffen in het eindresultaat, perspectief bieden;
- Tot stand brengen van interactie over de wijze van vernieuwing.
 - Informeren over waarom vernieuwingen noodzakelijk zijn, creëren juiste mindset;
- Dialoog met medewerkers en zonodig met klanten en stakelholders tot stand brengen over de vraag 'Wat kan er beter?';
- Dialoog met medewerkers en zonodig klanten en stakeholders tot stand brengen over de wijze waarop de veranderingen tot stand moeten komen;
- perspectief bieden.
Laatst aangepast opdinsdag, 10 februari 2015 14:41

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?