Menu

Omgevingscommunicatie Ruimtelijke Vernieuwing

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker om veranderingen in de openbare ruimte te realiseren. Een openbare ruimte waar iedereen rechten claimt. Toch blijven veranderingen in de openbare ruimte noodzakelijk om adequaat in te kunnen spelen op demografische, economische en ecologische ontwikkelingen. In deze complexe omgeving is de dialoog de smeerolie van het proces.

Verschillende belangen
Bewoners die het niet eens zijn met de inhoud van een sociaal plan bij een herstructurering. Omwonenden die bang zijn dat hun privacy geschaad wordt als gevolg van nieuwbouw. Boeren die zich verzetten tegen de herinrichting van een polder. Milieuorganisaties die de aanleg van een weg dwarsbomen omdat de natuurlijke leefomgeving van dieren kleiner wordt. Politici die de bouw van megastallen een bedreiging vinden voor het milieu en de leefbaarheid van mensen. Bij ingrepen in de openbare ruimte zijn vaak meerdere personen en organisaties betrokken, met allemaal hun eigen belangen.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Bovendien worden mensen steeds mondiger en zijn ze beter op de hoogte van hun rechten en plichten. Relevante informatie is snel te vinden. Standpunten kunnen gemakkelijk verspreid worden en medestanders zijn eenvoudig te mobiliseren.

Communicatie maakt actoren, factoren en processen zichtbaar
Communicatie maakt betrokkenen zichtbaar en brengt latente belangen in beeld. Het zorgt ervoor dat alle belanghebbenden tijdig Procescommunicatie RO-projectengeïnformeerd worden over en zo nodig betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat draagvlak en een beter eindproduct. Bovendien heeft het over het algemeen een gunstige invloed op de doorlooptijd van het project. Procescommunicatie maakt duidelijk wat partijen wel en wat ze niet van elkaar kunnen verwachten. Het geeft helderheid over individuele belangen en inzicht in gemeenschappelijke waarden.

 Communicatie stuurt verwachtingen

Een communicatieprotocol met gezamenlijke vertrekpunten, met afspraken over het woordvoerderschap, over de informatieuitwisseling en de afzender kan veel misverstanden voorkomen. Procescommunicatie geeft duidelijkheid over de communicatiedoelstellingen. Het geeft inzicht in de mate waarin en de manier waarop omwonenden, toekomstige gebruikers, milieuorganisaties en andere partijen mogen participeren.

Communicatie creëert vertrouwen
Communicatie draagt bij aan een omgeving waarin vertrouwen de basis vormt om op een transparante manier met elkaar om te gaan. Het
is gericht op interactie, betekenisgeving en het tot stand brengen van de dialoog, de dialoog als smeerolie van het proces

Laatst aangepast opvrijdag, 15 juli 2016 09:34

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?