Menu

Succesfactoren huurdersparticipatie

Voor een succesvolle participatie van huurders zijn er vele succesfactoren. Enkele daarvan zijn samen te vatten in 5 tips:
Particiaptie is maatwerk;
Participatie werkt alleen van buiten naar binnen;
Participatie werkt alleen op basis van kleinschaligheid;
Participatie is een gestuurd organisch proces;
Particiapatie werkt alleen als het voor corporatie en huurders iets oplevert.

Maatwerk
Huurders betrekken bij de dienstverlening en productontwikkeling van een corporatie, evenals het vergroten van hun zelfredzaamheid, kan alleen door nauwkeurig aan te sluiten bij hun behoeften, wensen, verlangens, culturele achtergronden en sociale identiteit.
De huurder die zijn huur betaalt, een aanpassing aan zijn woning wil of overlast ervaart, vervult op dat moment een andere rol dan wanneer dezelfde persoon zijn oordeel geeft over de huisvesting van statushouders in de woning naast hem. Zijn rol is weer anders op het moment dat de corporatie hem vraagt om een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte in zijn appartementencomplex.

                                                                        ‘Verschillende rollen huurder’

In het ene geval is sprake van een klantrelatie, in het andere geval reageert hij als burger van een stad en soms acteert hij vanuit zijn verantwoordelijkheid als lid van een leefgemeenschap. Die wisseling van rollen aan de kant van de huurder, vraagt ook steeds om een andere opstelling van en benaderingswijze door de corporatie. Nog complexer wordt het als we bijvoorbeeld ook de woningzoekende willen laten participeren, want dan gelden weer andere uitgangspunten en randvoorwaarden.

Daarom is het van belang om je als corporatie steeds de vraag te stellen: sluit mijn doelstelling (belang) van het participatieproces aan bij het doel (belang) van degene(n) die ik wil bereiken. Op dit moment is er bij participatie nog teveel een inside-out benadering. De corporatie bepaalt de agenda, de randvoorwaarden en de wijze waarop het participatieproces wordt aangepakt. Door van buiten naar binnen te denken en juist de huurder de leiding te geven, ontstaat een andere agenda en een andere dynamiek. Ga uit van datgene wat de huurder belangrijk vindt, wat hij graag ziet, hoe hij dat wil realiseren en tot slot wat hij daarbij van de corporatie verwacht.

Van buiten naar binnen
Om van buiten naar binnen te werken is veelvuldig persoonlijk contact met huurders een must. Toevallige ontmoetingen op straat, een praatje tijdens de pauze van een bijeenkomst of gepland aan de keukentafel, het maakt niet uit als er maar regelmatig contact is. Door constant met huurders in gesprek te zijn, leer je wat mensen bezighoudt, waar ze van dromen, waarvan ze wakker liggen, over welke kennis en competenties ze beschikken, wat hun hobby’s zijn, hoe ze hun woonomgeving ervaren, waar ze tegenaan lopen en waar ze mogelijkheden zien.
Deze dagelijkse gesprekken vormen op zich al een deel van het participatieproces.
Daarnaast ontstaat hierdoor een interactie die input geeft en een basis vormt voor een min of meer gestructureerde en geformaliseerde vorm van participatie. Ook deze gestructureerde aanpak vraagt om een kleinschalige en een persoonlijke benaderingswijze: participatie is mensenwerk.

Kleinschaligheid
Het gesprek aangaan met kleine groepjes, over kleine onderwerpen en met de verwachting van kleine resultaten. Met veel kleine stapjes overbrug je uiteindelijk ook een grote afstand. De voordelen van kleinschaligheid zijn: meer kans van slagen, meer betrokkenheid, minder afbreukrisico, uiteindelijk breder en steviger draagvlak en meer vertrouwen.
Uit ervaring weet ik dat je met een klein groepje actieve bewoners best regelmatig concrete zaken kunt bespreken en dat ze dan ook bereid zijn om daarbij zelf de handen uit de mouwen te steken. Maar ook voor meer serieuze onderwerpen, zoals de huurvoorwaarden, de besteding van leefbaarheidsbudgetten of het ondernemingsplan kun je groepjes van 5 – 10 huurders vinden die daarover willen meedenken. Hun onbevangen kijk leidt vaak tot verrassende verbeteringen en suggesties.
Bij allochtonen is het belangrijk om aan te sluiten bij initiatieven uit de betreffende gemeenschap. Beginnen met persoonlijke contacten met enkele opinionleaders, zoals bestuurders van een moskee of autochtone medewerkers van een welzijnsorganisatie, om van daaruit gebruik te maken van hun hechte gemeenschapszin, eigen faciliteiten en evenementen. Dat kan het theehuis zijn, een open dag bij de moskee of een kookclubje van vrouwen.

                                                    “Wij hebben geen vergadercultuur zoals jullie”.

“Wij hebben geen vergadercultuur zoals jullie. Kom naar ons toe en laat je zien. Als jullie iets willen vertellen over het verhuren en onderhouden van woningen, dan zijn jullie van harte welkom in ons theehuis en helpen we jullie graag met vertalen”, zei een bestuurslid van een Turkse moskee toen ik hem vroeg hoe ik het beste de Turkse gemeenschap kon benaderen. ”Laat je als corporatie zien en zorg dat je bent waar wij zijn. We zijn een hechte gemeenschap en wij zorgen voor een volle zaal”, voegde hij er aan toe.

Gestuurd organisch proces
Participatie is een organisch proces, waarvan de uitkomst noch de vorm vooraf vast staan. Wat wel vast staat is dat het gewenste resultaat: een hogere klanttevredenheid.
Met dit doel voor ogen is het volledig legitiem om het proces te beïnvloeden. Dankzij het eenduidige doel kun je als corporatie min of meer gericht initiëren, enthousiasmeren, faciliteren en versnellen. Sterker nog, je moet als corporatie voortdurend zelf het initiatief nemen om het proces op gang te brengen en gaande te houden. Voor de huurder is de afstand tot de corporatie over het algemeen te groot en speelt wantrouwen een belemmerende rol om zelf het proces op gang te brengen.

                                                                        ‘Organisch en gestuurd’

Bovendien is er ook een gebrek aan urgentie en kennis van de mogelijkheden en kansen die er zijn om zelf een bijdrage te leveren aan een goede woon- en leefomgeving. Kortom, ga als corporatie de straat op, de buurten in, schuif aan in het theehuis en neem plaats aan de keukentafel. Het is op die plaatsen waar participatie begint en inhoud krijgt, waar vertrouwen ontstaat en waar initiatieven geboren worden.

Tweezijdigheid: het moet iets opleveren
De tijd dat corporaties hun huurders vertroetelden en pamperden is voorbij. Het adagium anno 2016 is: ‘Voor wat, hoort wat’. Er is niks mis mee om huurders te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het optimaliseren van de leefbaarheid in hun eigen omgeving.
Maar, het is daarbij wel van belang dat ze ook zelf de handen uit de mouwen steken, initiatieven nemen en concrete bijdragen leveren aan de kwaliteit van hun woonomgeving.

                                                                       ‘Voor wat, hoort wat’

Corporatie en huurders hebben elkaar nodig, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om participatie tot een succes te maken moeten beide partijen, corporatie en huurders, profijt ondervinden van de participatie.

Laatst aangepast opvrijdag, 15 juli 2016 08:30

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?