Menu

Omgevingscommunicatie Ruimtelijke Vernieuwing

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker om veranderingen in de openbare ruimte te realiseren. Een openbare ruimte waar iedereen rechten claimt. Toch blijven veranderingen in de openbare ruimte noodzakelijk om adequaat in te kunnen spelen op demografische, economische en ecologische ontwikkelingen. In deze complexe omgeving is de dialoog de smeerolie van het proces.

Lees meer...

Maatschappelijke ondernemingen in verandering

Communicatie: van strakke regie naar procesondersteuning
Was het enkele jaren geleden nog ‘schokkend nieuws’ als een maatschappelijke organisaties een reorganisatie doorvoerde, tegenwoordig behoren organisatieveranderingen bijna tot de orde van de dag. Ga je niet uit eigen beweging over tot aanpassingen, dan zal de omgeving je uiteindelijk dwingen om te reorganiseren en de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. Een reorganisatie omdat het moet of vanuit een visie Voor de communicatie betekent dat: strakke regie of procesondersteunend.

Lees meer...

Communicatie woningcorporaties moet bijdragen aan betere samenleving

De communicatiefunctie bij woningcorporaties is nog te veel gericht op de dag van morgen. Er worden beloftes gedaan voor de korte termijn. Er worden acties ontwikkeld met het oog op direct resultaat. De waan van de dag regeert.
Communicatie moet echter een bijdrage leveren aan de lange termijn positionering van een corporatie. Communicatie moet beloftes doen die aansluiten bij de structurele ontwikkelingen in de samenleving, d.w.z. bijdragen aan een betere maatschappij. Communicatie moet vooruitzien en haar blik richten op de dagen na overmorgen.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?