Menu

Interactieve planvorming

Van goede gewoonte naar beter plan en proces
Het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat belanghebbenden betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van grootschalige projecten. Gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen en andere maatschappelijke organisaties halen het niet meer in hun hoofd om ingrepen die direct van invloed zijn op de leefomgeving van mensen, eenzijdig vorm te geven en uit te voeren.

Lees meer...

Krachtenveldanalyse

Een onvolprezen instrument
Heel veel projecten komen tot stand dankzij de inbreng van meerdere partijen. Gemeenten, grondeigenaren, inwoners, waterschappen, provincies en welzijnsorganisaties werken samen aan bijvoorbeeld de realisatie van nieuwbouwprojecten, de inrichting van de openbare ruimte, de herinrichting van het platteland en aan waterbergingsprojecten. Althans, zo zou het moeten zijn. In de praktijk van iedere dag blijkt die samenwerking helaas niet zo vanzelfsprekend. Een krachtenveldanalyse (stakeholdersanalyse) kan een bijdrage leveren aan een betere samenwerking.

Lees meer...

Mediaontwikkeling

Meer informatie, minder communicatie
De afgelopen decennia is het aantal communicatiemiddelen in razend tempo gegroeid. Als gevolg van de toename van het aantal middelen is er sprake van een onevenredig grote toename van de hoeveelheid informatie. Dankzij het aanpassingsvermogen van de mediagebruikers, is er nog geen sprake van een informatie overload.  Het gevolg is echter wel dat de kwaliteit van de communicatie is afgenomen.

Lees meer...

10 tips voor omgaan met weerstand

Of het nu gaat om de aanleg van een weg, de realisatie van een  nieuwbouwproject, de herstructurering van een woonwijk of veranderingen in de organisatiestructuur, vrijwel altijd is er sprake van directe gevolgen voor mensen. Iedere verandering die van invloed is op het dagelijks reilen en zeilen van mensen, leidt tot weerstand. De mate waarin en de manier waarop die weerstand zich manifesteert, is afhankelijk van de aard en impact van de verandering, de persoonlijkheid van de betrokkene en de wijze waarop met de plannen wordt omgegaan.

Lees meer...

Een persoonlijke band bindt de klant

Een tijd geleden hebben we ons huis verbouwd. Het was nodig want het najaar en de winter gingen standaard gepaard met lekkages, kou en narigheid. Dus werden er nieuwe kozijnen met HR++ glas geplaatst, werd het dak vernieuwd, kwam er een HR-ketel en ging er pur in de spouw. Ons huis kreeg een mooi energielabel. Het kon niet anders dan dat al die maatregelen tot een forse verlaging van onze energierekening zouden leiden. In oktober viel de afrekening van het energiebedrijf op de mat. Mijn positieve verwachtingen werden snel de kop ingedrukt toen bleek dat de gigantische investering slechts een verlaging van € 9,- van het maandelijks voorschot tot gevolg had.

Lees meer...

De menselijke maat als norm voor medewerkers woningcorporaties

“Ik weet niet wat ik met die mevrouw moet. Ze belt me regelmatig omdat ze vindt dat ze in aanmerking moet komen voor urgentie, maar dat komt ze niet”, verzucht de medewerkster van de afdeling Wonen tegenover haar leidinggevende. “Heb je al eens een afspraak met haar gemaakt?”, vraagt de manager. “Nee, want ik kan toch niks voor haar betekenen”, is het antwoord. De leidinggevende rondt het gesprek af met de opmerking: “Dat zou Ik toch maar eens doen”.

Lees meer...

Verkeerde toewijding

Vrijdagochtend, gauw even de boekenwinkel in om een boek te kopen voor een zakelijke relatie die met vervroegd pensioen gaat. Ik ken de winkel al vanaf mijn middelbareschooltijd. De laatste jaren kom ik er steeds minder omdat er een gedateerde en muffe sfeer hangt.

Lees meer...

Speciaal voor u

Laatst was ik bij de supermarkt bij ons in het dorp. De eigenaar kent mij en ik hem. En dat heeft zo z’n voordelen merkte ik. Toen ik een klein kratje pils op de lopende band plaatste zei de eigenaar tegen mij: “Een tweede krat is nu voor de halve prijs.” Hij fluisterde het bijna. Het was alsof de boodschap alleen voor mijn oren bedoeld was. Ik voelde me op dat moment dan ook echt vaste klant. Gevleid door deze persoonlijke aandacht, spoedde ik me de winkel in om een tweede krat te halen. Eigenlijk had ik die helemaal niet nodig, maar gedreven door het gevoel van exclusiviteit kocht ik toch een tweede krat.

Lees meer...

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?