Menu

Een lezer is net een mens: tien schrijftips

Teksten vormen een belangrijk onderdeel van een brief, een mailing, een folder en een website. Met iedere tekst wilt u natuurlijk iets bereiken. U hebt een doel voor ogen. U wilt de lezer informeren, zijn houding beïnvloeden of hem tot actie aanzetten. Of de lezer ook daadwerkelijk doet wat u graag wilt, is mede afhankelijk van de wijze waarop de tekst is geschreven. Hieronder tien tips die u helpen bij het schrijven van een aantrekkelijke tekst, een tekst die werkt.

Lees meer...

Maatschappelijke ondernemingen in verandering

Communicatie: van strakke regie naar procesondersteuning
Was het enkele jaren geleden nog ‘schokkend nieuws’ als een maatschappelijke organisaties een reorganisatie doorvoerde, tegenwoordig behoren organisatieveranderingen bijna tot de orde van de dag. Ga je niet uit eigen beweging over tot aanpassingen, dan zal de omgeving je uiteindelijk dwingen om te reorganiseren en de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. Een reorganisatie omdat het moet of vanuit een visie Voor de communicatie betekent dat: strakke regie of procesondersteunend.

Lees meer...

Omgevingscommunicatie Ruimtelijke Vernieuwing

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker om veranderingen in de openbare ruimte te realiseren. Een openbare ruimte waar iedereen rechten claimt. Toch blijven veranderingen in de openbare ruimte noodzakelijk om adequaat in te kunnen spelen op demografische, economische en ecologische ontwikkelingen. In deze complexe omgeving is de dialoog de smeerolie van het proces.

Lees meer...

Crisiscommunicatie woningcorporaties onvolwassen

“Hier is niets aan de hand”. Dat was min of meer de eerste reactie van Erik Staal, directeur van Vestia, toen hem gevraagd werd naar de derivaten bij de corporatie. Ook de buitensporige investeringen van Woonbron in de SS Rotterdam leidde aanvankelijk tot een bagatellisering van de slechte financiële situatie. Hubert Möllenkamp, voormalig directeur van Rochedale en verdacht van fraude, negeerde iedere aantijging en bleef rondrijden in zijn Maserati.
De voorbeelden tonen aan dat crisiscommunicatie bij woningcorporaties een onvolwassen managementinstrument is.
In crisissituaties moet snel, duidelijk en eerlijk gecommuniceerd worden. Slechts dan kan het vertrouwen in de organisatie overeind blijven en de schade aan het imago beperkt.

Lees meer...

Persvoorlichting

"Niets slijt zo snel als nieuws, dat is soms een troost"
De positie van de traditionele media is fors veranderd. Nieuws is niet langer het exclusieve terrein van journalisten, maar net zo goed van de toevallige passant. Via nieuwe media kunnen we gebeurtenissen waar ook ter wereld bijna live volgen. Het bereik van kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s stabiliseert of neemt nog enigszins af. Toch zijn er nog voldoende redenen voor een professionele persvoorlichting, gericht op kranten, tijdschriften en omroepen.

Lees meer...

Communicatie nieuwbouw

Een kwestie van kiezen en regisseren
De nieuwbouwmarkt maakte als gevolg van de crisis moeilijke tijden door. Sinds enkele jaren is de markt fors aangetrokken maar ook veranderd. De (potentiële) koper is weliswaar gretig, maar op sommige punten ook kritischer. En de omgeving waarin de nieuwbouw tot stand komt is dat zeker. De belangen van direct en indirect betrokkenen worden steeds belangrijker bi zowel het ontwikkel- als realisatieproces. Het is dan ook niet voor niks dat in de nieuwe Omgevingswet is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor particiaptie met de omgeving met ingang van 2021 bij de aanvrager van de omgevingsvergunning ligt. Een goede communicatie, gericht op vertrouwen tussen alle partijen, kan zowel het proces als het resultaat verbeteren.

Lees meer...

Marketing voor woningcorporaties

Intern beginnen, is extern winnen
Woningcorporaties zijn dienstverlenende organisaties.
In dit type organisaties maken medewerkers en klanten samen de diensten. Daarnaast zijn vergankelijkeid en heterogeniteit belangrijke eigenschappen van het eindresultaat.
Deze kenmerken stellen specifieke eisen aan de marketing. Daarbij zijn vier essentiële aandachtsgebieden te onderscheiden: de verwachting van de klant, de kwaliteit van de dienst, de interne organisatie en de cultuur. Aandacht voor deze aspecten is voor woningcorporaties dan ook van onmiskenbaar belang met het oog op klanttevredenheid en derhalve continuïteit.

Lees meer...

Sociale media

"Je kunt de windrichting niet veranderen, wel de zeilen bijstellen"
Connect!, het boek van Menno Lanting werd uitgeroepen tot managementboek van het jaar 2011. Het boek handelt over sociale media, zoals Hyves, Facebook, twitter en blogs. De bekroning van het boek laat zien dat het gebruik van sociale media een belangrijk maatschappelijk fenomeen is.

Lees meer...

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?