Menu

Nieuwsbrieven wijkvernieuwing Barten-Zuid

In opdracht van de projectorganisatie 'Ons Barten-Zuid' (BrabantWonen, gemeente 's-Hertogenbosch, Divers, Juvans en politie) verzorgt wim Sterks de communicatie in verband met de wijkontwikkeling en herstructurering van de Bosche wijk Barten-Zuid. Een van de concrete activiteiten is de volledige productie van een tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Lees meer...

Woonbegeleidingsproject jongeren

Op verzoek van het Stadsblad schreef Wim Sterks een artikel over een woonbegeleidingsproject voor jongeren in ‘s-Hertogenbosch. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen woningcorporatie BrabantWonen, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) en Oosterpoort. Wim Sterks is als communicatieadviseur betrokken bij dit project.

Lees meer...

Proefpersonen koemelkallergie

Wim Sterks verzorgt de publiciteit voor Fhealinc. Fhealinc is een organisatie die productontwikkeling op het gebied van voeding en gezondheid stimuleert. Een van de projecten heeft betrekking op onderzoek naar de mogelijkheden van paarden- en kamelenmelk in voedingsmiddelen, als alternatief voor koemelk. Dit onderzoek is bestemd voor mensen met koemelkallergie. Voor dit onderzoek schreef Wim Sterks een persbericht en artikelen. Bijgesloten een artikel dat verscheen in weekblad De Meierij.

Lees meer...

SamenLoop voor Hoop

Wim Sterks Communicatie steunt de Samenloop voor Hoop Sint Michielsgestel. Dit evenement vondt plaats op 18 en 19 juni 2011. Rabobank Dommel en Aa was hoofdsponsor. Wim Sterks interviewde Hans Barelds, directievoorzitter van de bank. Hij sprak met hem ondermeer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het interview werd gepubliceerd in Regio Business van april 2011.

Lees meer...

Duik in je eigen gedrag

Woningcorporatie Domein schreef in 2006 een nieuw ondernemingsplan. Aansluitend formuleerde ze nieuwe kernwaarden. Wim Sterks ontwikkelde samen met een toenmalige collega een spel om de kernwaarden door medewerkers te laten laden en te implementeren. Van Nimwegen en Partners werd gevraagd om bij de uitvoering te ondersteunen. Voor het blad Interne Communicatie schreef Wim Sterks een artikel over de aanpak. Anno 2011 zijn Respectvol, Open, Betrokken en Ondernemend nog steeds de leidende principes voor de organisatie.

Lees meer...

Risicobeheersing bouwprojecten

Veel bouwprojecten worden te laat opgeleverd, kosten meer geld dan begroot of voldoen niet aan de wensen van de klant. Voor deze gebreken kunnen meerdere oorzaken bestaan. Met behulp van risicomanagement kan de kans dat een risico zich voordoet worden vastgesteld, evenals de omvang van de gevolgschade. In opdracht van Deerns Data sprak Wim Sterks over dit onderwerp met Prof. Ir. H. de Jonge, directievoorzitter van de Brink Groep.

Lees meer...

Klanttevredenheid

Wim Sterks begeleidde in opdracht van ABAB accountants een onderzoek naar de klanttevredenheid. De belangrijkste conclusie: cliënten vasthouden is vanuit marketingperspectief interessanter dan nieuwe cliënten werven. Over de resultaten van het onderzoek schreef hij een artikel voor Tribuut, tijdschrift van de Nederlandse federatie van belastingadviseurs.

Lees meer...

Niet langer in het verdomhoekje

Voor Renda Magzine schreef Wim Sterks een artikel over vernieuwing van de Bossche wijk Barten-Zuid. Voor een vernieuwing van dit soort wijken is een integrale aanpak van gemeente, woningcorporatie, aannemer en welzijnsorganisaties noodzakelijk. Met 'Ons Barten-Zuid' is een goede stap gezet. Om een integrale aanpak te optimaliseren is een projectorganisatie die volledig los staat van de moederorganisaties wenselijk. Voor de essentie lees hier de eerste pagina, voor het volledige artikel zie: www.renda.nl/niet_langer_in_het_verdomhoekje.

Lees meer...